User Tools

Site Tools


5823--6501-isonzo-la-gi

Isonzo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Farra d'Isonzo
Nơi khám phá Farra d'Isonzo
Ngày khám phá 5 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6501
Đặt tên theo Farra d'Isonzo
Tên thay thế 1993 XD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0401919
Viễn điểm quỹ đạo 2.6015201
Độ lệch tâm 0.1209313
Chu kỳ quỹ đạo 1291.4295533
Độ bất thường trung bình 75.98969
Độ nghiêng quỹ đạo 6.51185
Kinh độ của điểm nút lên 149.01289
Acgumen của cận điểm 227.98031
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

6501 Isonzo (1993 XD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1993 bởi Farra d'Isonzo ở Farra d'Isonzo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6501 Isonzo
5823--6501-isonzo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)