User Tools

Site Tools


5824--6619-kolya-la-gi

Kolya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6619
Đặt tên theo Nikolai Chernykh
Tên thay thế 1973 SS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5781968
Viễn điểm quỹ đạo 3.7639350
Độ lệch tâm 0.1869621
Chu kỳ quỹ đạo 2062.5587829
Độ bất thường trung bình 322.42047
Độ nghiêng quỹ đạo 19.09297
Kinh độ của điểm nút lên 18.08655
Acgumen của cận điểm 113.41658
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Khối lượng 37.875
Mật độ khối lượng thể tích 49.997
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo 245 mph
Chu kỳ tự quay 22 giờ
Suất phản chiếu hình học 0.1266
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.70

6619 Kolya (1973 SS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1973 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6619 Kolya
5824--6619-kolya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)