User Tools

Site Tools


5825--6748-bratton-la-gi

Bratton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6748
Tên thay thế 1995 UV30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0758042
Viễn điểm quỹ đạo 2.8663314
Độ lệch tâm 0.1599566
Chu kỳ quỹ đạo 1418.8138740
Độ bất thường trung bình 199.76338
Độ nghiêng quỹ đạo 4.11003
Kinh độ của điểm nút lên 80.66966
Acgumen của cận điểm 192.25977
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6748 Bratton (1995 UV30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6748 Bratton
5825--6748-bratton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)