User Tools

Site Tools


5826--6879-hyogo-la-gi

Hyogo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ito, K.
Nơi khám phá Sengamine
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6879
Đặt tên theo Hyōgo Prefecture
Tên thay thế 1994 TC15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5538677
Viễn điểm quỹ đạo 3.6727961
Độ lệch tâm 0.1796995
Chu kỳ quỹ đạo 2006.4879789
Độ bất thường trung bình 163.01082
Độ nghiêng quỹ đạo 8.58312
Kinh độ của điểm nút lên 103.22049
Acgumen của cận điểm 307.96834
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0535
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.20

6879 Hyogo (1994 TC15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1994 by Kazuyoshi Itō[cần dẫn nguồn] ở Sengamine.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6879 Hyogo
5826--6879-hyogo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)