User Tools

Site Tools


5828--7088-ishtar-la-gi

Ishtar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 1 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7088
Đặt tên theo Ishtar
Tên thay thế 1992 AA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.206246747615546
Viễn điểm quỹ đạo 2.754616445313337
Độ lệch tâm .3909172375511512
Chu kỳ quỹ đạo 1017.977541516243
Độ bất thường trung bình 310.6104632537616
Độ nghiêng quỹ đạo 8.302479420619374
Kinh độ của điểm nút lên 102.7214796391174
Acgumen của cận điểm 354.7218217426565
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.7

7088 Ishtar (1992 AA) là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 1 tháng 1 năm 1992 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7088 Ishtar
5828--7088-ishtar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)