User Tools

Site Tools


5829--7213-conae-la-gi

7213 Conae là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1486.3591249 ngày (4.07 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 31 tháng 5 năm 1967.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
5829--7213-conae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)