User Tools

Site Tools


5830--7351-yoshidamichi-la-gi

Yoshidamichi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 12 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7351
Tên thay thế 1993 XB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3990069
Viễn điểm quỹ đạo 2.7331481
Độ lệch tâm 0.0651074
Chu kỳ quỹ đạo 1501.4230362
Độ bất thường trung bình 84.39748
Độ nghiêng quỹ đạo 6.50020
Kinh độ của điểm nút lên 82.45939
Acgumen của cận điểm 117.93838
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7351 Yoshidamichi (1993 XB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7351 Yoshidamichi
5830--7351-yoshidamichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)