User Tools

Site Tools


5838--6366-rainerwieler-la-gi

Rainerwieler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6366
Tên thay thế 1981 UM22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9784668
Viễn điểm quỹ đạo 3.3683708
Độ lệch tâm 0.0614328
Chu kỳ quỹ đạo 2064.8547948
Độ bất thường trung bình 127.57602
Độ nghiêng quỹ đạo 3.67052
Kinh độ của điểm nút lên 153.48793
Acgumen của cận điểm 16.95946
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

6366 Rainerwieler (1981 UM22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6366 Rainerwieler
5838--6366-rainerwieler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)