User Tools

Site Tools


5839--6504-lehmbruck-la-gi

Lehmbruck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6504
Đặt tên theo Wilhelm Lehmbruck
Tên thay thế 4630 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0249480
Viễn điểm quỹ đạo 2.8166032
Độ lệch tâm 0.1635127
Chu kỳ quỹ đạo 1375.7205575
Độ bất thường trung bình 202.33808
Độ nghiêng quỹ đạo 6.08865
Kinh độ của điểm nút lên 10.82477
Acgumen của cận điểm 32.82238
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6504 Lehmbruck (4630 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6504 Lehmbruck
5839--6504-lehmbruck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)