User Tools

Site Tools


5840--6620-peregrina-la-gi

Peregrina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6620
Tên thay thế 1973 UC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9374593
Viễn điểm quỹ đạo 3.4246299
Độ lệch tâm 0.2773491
Chu kỳ quỹ đạo 1603.4465549
Độ bất thường trung bình 328.61964
Độ nghiêng quỹ đạo 7.60495
Kinh độ của điểm nút lên 23.70379
Acgumen của cận điểm 350.44017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

6620 Peregrina (1973 UC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1973 bởi P. Wild ở Zimmerwald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6620 Peregrina
5840--6620-peregrina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)