User Tools

Site Tools


5841--6749-ireentje-la-gi

Ireentje
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6749
Tên thay thế 7068 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0143903
Viễn điểm quỹ đạo 3.3527123
Độ lệch tâm 0.2493565
Chu kỳ quỹ đạo 1605.6957955
Độ bất thường trung bình 304.21069
Độ nghiêng quỹ đạo 8.26326
Kinh độ của điểm nút lên 209.83388
Acgumen của cận điểm 154.61664
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6749 Ireentje (7068 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6749 Ireentje
5841--6749-ireentje-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)