User Tools

Site Tools


5842--6880-hayamiyu-la-gi

Hayamiyu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6880
Đặt tên theo Yū Hayami
Tên thay thế 1994 TG15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6115382
Viễn điểm quỹ đạo 2.9914354
Độ lệch tâm 0.0678028
Chu kỳ quỹ đạo 1712.6999988
Độ bất thường trung bình 244.73333
Độ nghiêng quỹ đạo 5.24732
Kinh độ của điểm nút lên 349.43043
Acgumen của cận điểm 114.01510
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6880 Hayamiyu (1994 TG15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1994 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6880 Hayamiyu
5842--6880-hayamiyu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)