User Tools

Site Tools


5845--7092-cadmus-la-gi

7092 Cadmus
Tên
Tên Cadmus
Tên chỉ định 1992 LC
Phát hiện
Người phát hiệns Carolyn S. Shoemaker,
Eugene M. Shoemaker
Ngày phát hiện 4 tháng 6 năm 1992
Nơi phát hiện Đài thiên văn Palomar
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.7019201
Bán trục lớn (a) 2.5254688 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.012 a
Cận điểm quỹ đạo (q) 0.752791656372685 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 4.298145897331015 AU
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 10.051°
Kinh độ (Ω) 59.51987°
Acgumen (ω) 92.04463°
Độ bất thường trung bình (M) 268.65354°

7092 Cadmus là một tiểu hành tinh vành đai chính thuộc hệ Mặt Trời. Được phát hiện ngày 4 tháng 6 năm 1992, it has a semi-major axis of 2.5254688 AU, an eccentricity of 0.7019201, và độ nghiêng quỹ đạo of 17.82762°.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
5845--7092-cadmus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)