User Tools

Site Tools


5846--7214-anticlus-la-gi

Anticlus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7214
Tên thay thế 1973 SM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.9730199
Viễn điểm quỹ đạo 5.3240629
Độ lệch tâm 0.0340915
Chu kỳ quỹ đạo 4267.0206713
Độ bất thường trung bình 322.20390
Độ nghiêng quỹ đạo 13.47998
Kinh độ của điểm nút lên 195.57504
Acgumen của cận điểm 214.28320
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

7214 Anticlus (1973 SM1) là một thiên thể Troia của Sao Mộc được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7214 Anticlus
5846--7214-anticlus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)