User Tools

Site Tools


5847--7353-kazuya-la-gi

Kazuya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7353
Tên thay thế 1995 AC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1160514
Viễn điểm quỹ đạo 3.0188042
Độ lệch tâm 0.1758088
Chu kỳ quỹ đạo 1502.6082775
Độ bất thường trung bình 220.08144
Độ nghiêng quỹ đạo 14.36468
Kinh độ của điểm nút lên 316.82908
Acgumen của cận điểm 15.35686
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

7353 Kazuya (1995 AC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1995 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7353 Kazuya
5847--7353-kazuya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)