User Tools

Site Tools


5848--7491-linzerag-la-gi

Linzerag
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Osservatorio San Vittore
Nơi khám phá Bologna
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7491
Tên thay thế 1995 SD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4517739
Viễn điểm quỹ đạo 3.1114637
Độ lệch tâm 0.1185802
Chu kỳ quỹ đạo 1694.5126878
Độ bất thường trung bình 227.20231
Độ nghiêng quỹ đạo 4.46341
Kinh độ của điểm nút lên 276.16671
Acgumen của cận điểm 125.34863
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

7491 Linzerag (1995 SD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1995 bởi Osservatorio San Vittore ở Bologna.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7491 Linzerag
5848--7491-linzerag-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)