User Tools

Site Tools


5849---196297-2003-fa-la-gi

(196297) 2003 FA là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 196297 (2003 FA).
5849---196297-2003-fa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)