User Tools

Site Tools


5850--th-c-k-ch-la-gi

ĐăkChe.jpg

Thác Đắk Chè là một thác nước nằm ngay sát tuyến đường đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn thôn Măng Khênh xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, Việt Nam [1][2].

Thác Đắk Chè nằm trên suối Đắk Chè và có thể ngắm cảnh thác ở ngay trên cầu Đắk Chè bắc qua dòng suối. Thác chảy từ trên đỉnh núi cao và nằm giữa rừng thường xanh quanh năm [note 1].

Thác nằm gần đèo Lò Xo nối hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam[2].

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ a ă Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-48- 24A & 24C. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
5850--th-c-k-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)