User Tools

Site Tools


5852--6227-alanrubin-la-gi

Alanrubin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6227
Tên thay thế 1981 EQ42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7070328
Viễn điểm quỹ đạo 3.7457778
Độ lệch tâm 0.1609756
Chu kỳ quỹ đạo 2116.7852782
Độ bất thường trung bình 180.47020
Độ nghiêng quỹ đạo 0.50429
Kinh độ của điểm nút lên 203.23063
Acgumen của cận điểm 73.85870
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6227 Alanrubin (1981 EQ42) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6227 Alanrubin
5852--6227-alanrubin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)