User Tools

Site Tools


5853--6370-malpais-la-gi

Malpais
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Skiff
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6370
Tên thay thế 1984 EY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1932043
Viễn điểm quỹ đạo 2.5384867
Độ lệch tâm 0.0729723
Chu kỳ quỹ đạo 1329.1622254
Độ bất thường trung bình 183.20092
Độ nghiêng quỹ đạo 7.01953
Kinh độ của điểm nút lên 31.81832
Acgumen của cận điểm 196.57155
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6370 Malpais (1984 EY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1984, bởi B. A. Skiff ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6370 Malpais
5853--6370-malpais-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)