User Tools

Site Tools


5854--6505-muzzio-la-gi

6505 Muzzio là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2089.1307922 ngày (5.72 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 1976.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
5854--6505-muzzio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)