User Tools

Site Tools


5855--6621-timchuk-la-gi

Timchuk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6621
Tên thay thế 1975 VN5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9216486
Viễn điểm quỹ đạo 3.1631768
Độ lệch tâm 0.2441634
Chu kỳ quỹ đạo 1480.7014017
Độ bất thường trung bình 31.32454
Độ nghiêng quỹ đạo 7.11407
Kinh độ của điểm nút lên 124.60071
Acgumen của cận điểm 254.10793
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0512
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.50

6621 Timchuk (1975 VN5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1975 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6621 Timchuk
5855--6621-timchuk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)