User Tools

Site Tools


5856--6750-katgert-la-gi

Katgert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6750
Tên thay thế 1078 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6970413
Viễn điểm quỹ đạo 3.3161405
Độ lệch tâm 0.1029570
Chu kỳ quỹ đạo 1904.1885324
Độ bất thường trung bình 124.70501
Độ nghiêng quỹ đạo 9.26038
Kinh độ của điểm nút lên 338.65317
Acgumen của cận điểm 110.40478
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6750 Katgert (1078 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6750 Katgert
5856--6750-katgert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)