User Tools

Site Tools


5857--6881-shifutsu-la-gi

Shifutsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6881
Tên thay thế 1994 UP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7446305
Viễn điểm quỹ đạo 3.0700829
Độ lệch tâm 0.0559705
Chu kỳ quỹ đạo 1810.6975104
Độ bất thường trung bình 356.65087
Độ nghiêng quỹ đạo 2.88793
Kinh độ của điểm nút lên 72.11499
Acgumen của cận điểm 242.68022
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6881 Shifutsu (1994 UP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6881 Shifutsu
5857--6881-shifutsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)