User Tools

Site Tools


5860--7093-jonleake-la-gi

Jonleake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7093
Tên thay thế 1992 OT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9318766
Viễn điểm quỹ đạo 2.9421128
Độ lệch tâm 0.2072709
Chu kỳ quỹ đạo 1389.5695743
Độ bất thường trung bình 29.52944
Độ nghiêng quỹ đạo 12.85152
Kinh độ của điểm nút lên 158.97715
Acgumen của cận điểm 166.50884
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7093 Jonleake (1992 OT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1992 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7093 Jonleake
5860--7093-jonleake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)