User Tools

Site Tools


5861--7215-gerhard-la-gi

Gerhard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H.-E. Schuster
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7215
Tên thay thế 1977 FS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1710972
Viễn điểm quỹ đạo 3.2445656
Độ lệch tâm 0.0114514
Chu kỳ quỹ đạo 2098.5326360
Độ bất thường trung bình 6.83595
Độ nghiêng quỹ đạo 20.71256
Kinh độ của điểm nút lên 317.99297
Acgumen của cận điểm 11.72328
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

7215 Gerhard (1977 FS) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1977 bởi H.-E. Schuster ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7215 Gerhard
5861--7215-gerhard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)