User Tools

Site Tools


5862--7354-ishiguro-la-gi

Ishiguro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7354
Đặt tên theo Kazuo Ishiguro
Tên thay thế 1995 BR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8023104
Viễn điểm quỹ đạo 3.5436794
Độ lệch tâm 0.1168248
Chu kỳ quỹ đạo 2064.4410692
Độ bất thường trung bình 87.30707
Độ nghiêng quỹ đạo 3.57490
Kinh độ của điểm nút lên 69.83406
Acgumen của cận điểm 97.61701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

7354 Ishiguro (1995 BR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7354 Ishiguro
5862--7354-ishiguro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)