User Tools

Site Tools


5863--7492-ka-enka-la-gi

7492 Kačenka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1360.9890852 ngày (3.73 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
5863--7492-ka-enka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)