User Tools

Site Tools


5864---211480-2003-fc7-la-gi


(211480) 2003 FC7 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 211480 (2003 FC7).
5864---211480-2003-fc7-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)