User Tools

Site Tools


5866--6039-parmenides-la-gi

Parmenides
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6039
Đặt tên theo Parmenides
Tên thay thế 1989 RS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.2085936
Viễn điểm quỹ đạo 3.6097712
Độ lệch tâm 0.0588378
Chu kỳ quỹ đạo 2299.1842941
Độ bất thường trung bình 337.13415
Độ nghiêng quỹ đạo 13.11039
Kinh độ của điểm nút lên 186.15530
Acgumen của cận điểm 175.09435
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

6039 Parmenides (1989 RS) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6039 Parmenides
5866--6039-parmenides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)