User Tools

Site Tools


5867--6165-frolova-la-gi

Frolova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6165
Tên thay thế 1978 PD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0756780
Viễn điểm quỹ đạo 2.6393046
Độ lệch tâm 0.1195395
Chu kỳ quỹ đạo 1322.1281989
Độ bất thường trung bình 47.71951
Độ nghiêng quỹ đạo 6.20887
Kinh độ của điểm nút lên 327.01575
Acgumen của cận điểm 45.45403
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6165 Frolova (1978 PD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6165 Frolova
5867--6165-frolova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)