User Tools

Site Tools


5868--6228-yonezawa-la-gi

Yonezawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Furuta
Nơi khám phá Tokai[cần định hướng]
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6228
Đặt tên theo Yonezawa
Tên thay thế 1982 BA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3835582
Viễn điểm quỹ đạo 2.9896398
Độ lệch tâm 0.1127972
Chu kỳ quỹ đạo 1608.4320441
Độ bất thường trung bình 345.54053
Độ nghiêng quỹ đạo 14.41085
Kinh độ của điểm nút lên 142.45665
Acgumen của cận điểm 342.63583
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6228 Yonezawa (1982 BA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1982, bởi Toshimasa Furuta ở Tokai[cần định hướng]. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Yonezawa ở Yamagata, Nhật Bản.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6228 Yonezawa
5868--6228-yonezawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)