User Tools

Site Tools


5869--6371-heinlein-la-gi

Heinlein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6371
Tên thay thế 1985 GS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6717497
Viễn điểm quỹ đạo 3.4763849
Độ lệch tâm 0.1308747
Chu kỳ quỹ đạo 1968.6499065
Độ bất thường trung bình 136.38171
Độ nghiêng quỹ đạo 15.61204
Kinh độ của điểm nút lên 125.29964
Acgumen của cận điểm 32.29573
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

6371 Heinlein (1985 GS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1985 bởi Bowell, E. ở Anderson Mesa, named for Dieter Heinlein.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6371 Heinlein
5869--6371-heinlein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)