User Tools

Site Tools


5871--6622-matvienko-la-gi

Matvienko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6622
Tên thay thế 1978 RG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4815382
Viễn điểm quỹ đạo 3.9866964
Độ lệch tâm 0.2327000
Chu kỳ quỹ đạo 2124.3794673
Độ bất thường trung bình 46.98534
Độ nghiêng quỹ đạo 1.77243
Kinh độ của điểm nút lên 145.69186
Acgumen của cận điểm 204.65212
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6622 Matvienko (1978 RG1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6622 Matvienko
5871--6622-matvienko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)