User Tools

Site Tools


5872--6751-van-genderen-la-gi

van Genderen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6751
Tên thay thế 1114 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0297714
Viễn điểm quỹ đạo 2.8190336
Độ lệch tâm 0.1627746
Chu kỳ quỹ đạo 1378.8134437
Độ bất thường trung bình 184.12181
Độ nghiêng quỹ đạo 4.63829
Kinh độ của điểm nút lên 206.15428
Acgumen của cận điểm 109.09713
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6751 van Genderen (1114 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6751 van Genderen
5872--6751-van-genderen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)