User Tools

Site Tools


5873--6882-sormano-la-gi

Sormano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Sicoli
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 5 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6882
Tên thay thế 1995 CC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2976959
Viễn điểm quỹ đạo 2.8061747
Độ lệch tâm 0.0996261
Chu kỳ quỹ đạo 1489.0281581
Độ bất thường trung bình 224.42101
Độ nghiêng quỹ đạo 14.40404
Kinh độ của điểm nút lên 284.37721
Acgumen của cận điểm 16.74415
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6882 Sormano (1995 CC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 1995 bởi P. Sicoli ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6882 Sormano
5873--6882-sormano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)