User Tools

Site Tools


5875--7094-godaisan-la-gi

7094 Godaisan (1992 RJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1992 bởi T. Seki ở Geisei. Nó được đặt theo tên Mount Godaisan, một ngọn núi nhỏ Nhật Bản thuộc Kochi

5875--7094-godaisan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)