User Tools

Site Tools


5876--7216-ishkov-la-gi

Ishkov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7216
Tên thay thế 1977 QQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7706211
Viễn điểm quỹ đạo 2.5425787
Độ lệch tâm 0.1789756
Chu kỳ quỹ đạo 1156.7854270
Độ bất thường trung bình 282.71722
Độ nghiêng quỹ đạo 2.01814
Kinh độ của điểm nút lên 277.63275
Acgumen của cận điểm 20.24347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7216 Ishkov (1977 QQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7216 Ishkov
5876--7216-ishkov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)