User Tools

Site Tools


5877--7355-bottke-la-gi

Bottke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7355
Đặt tên theo William F. Bottke
Tên thay thế 1995 HN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8860856
Viễn điểm quỹ đạo 2.6304802
Độ lệch tâm 0.1648143
Chu kỳ quỹ đạo 1239.5554114
Độ bất thường trung bình 181.06028
Độ nghiêng quỹ đạo 7.66805
Kinh độ của điểm nút lên 59.33884
Acgumen của cận điểm 293.50126
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

7355 Bottke (1995 HN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7355 Bottke
5877--7355-bottke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)