User Tools

Site Tools


5878--7493-hirzo-la-gi

Hirzo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ticha, J.
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7493
Tên thay thế 1995 US2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3205510
Viễn điểm quỹ đạo 2.8731022
Độ lệch tâm 0.1063897
Chu kỳ quỹ đạo 1528.4908140
Độ bất thường trung bình 317.63118
Độ nghiêng quỹ đạo 5.39312
Kinh độ của điểm nút lên 266.19888
Acgumen của cận điểm 177.76809
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

7493 Hirzo (1995 US2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1995 bởi Ticha, J. ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7493 Hirzo
5878--7493-hirzo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)