User Tools

Site Tools


5879---177065-2003-fp7-la-gi

(177065)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 30 tháng 3 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 177065
Tên thay thế 2003 FP7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9305865
Viễn điểm quỹ đạo 3.1391813
Độ lệch tâm 0.0343662
Chu kỳ quỹ đạo 1931.1302106
Độ bất thường trung bình 43,06503
Độ nghiêng quỹ đạo 5,47284
Kinh độ của điểm nút lên 179,53568
Acgumen của cận điểm 344,10632
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16,1


177065 (2003 FP7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 3 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 177065
5879---177065-2003-fp7-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)