User Tools

Site Tools


5881--6041-juterkilian-la-gi

6041 Juterkilian (1990 KL) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 21 tháng 5 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

5881--6041-juterkilian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)