User Tools

Site Tools


5882--6166-univsima-la-gi

Univsima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6166
Tên thay thế 1978 SP4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7646366
Viễn điểm quỹ đạo 3.2391924
Độ lệch tâm 0.0790422
Chu kỳ quỹ đạo 1899.7475763
Độ bất thường trung bình 185.92279
Độ nghiêng quỹ đạo 10.83280
Kinh độ của điểm nút lên 18.28158
Acgumen của cận điểm 79.60876
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6166 Univsima (1978 SP4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • eccentricity 0.0804056
  • semimajor axis 2.9969 astronomical units
  • độ nghiêng quỹ đạo 10.84923 degrees
  • period 5.16 năm=1894.997 days
  • absolute magnitude 12.1
  • rotational period 9.6 giờ
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6166 Univsima
5882--6166-univsima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)