User Tools

Site Tools


5884--6372-walker-la-gi

Walker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6372
Đặt tên theo Robert M. Walker
Tên thay thế 1985 JW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6930110
Viễn điểm quỹ đạo 3.6842118
Độ lệch tâm 0.1554283
Chu kỳ quỹ đạo 2079.7005971
Độ bất thường trung bình 347.82455
Độ nghiêng quỹ đạo 15.79403
Kinh độ của điểm nút lên 64.28784
Acgumen của cận điểm 189.37966
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0443
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.10

6372 Walker (1985 JW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1985 bởi C. S. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6372 Walker
5884--6372-walker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)