User Tools

Site Tools


5885--6508-rol-k-la-gi

6508 Rolčík là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1622.0226704 ngày (4.44 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5885--6508-rol-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)