User Tools

Site Tools


5886--6625-nyquist-la-gi

Nyquist
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6625
Tên thay thế 1981 EX41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5803818
Viễn điểm quỹ đạo 3.7472418
Độ lệch tâm 0.1844073
Chu kỳ quỹ đạo 2055.4854311
Độ bất thường trung bình 50.80016
Độ nghiêng quỹ đạo 1.30349
Kinh độ của điểm nút lên 200.53248
Acgumen của cận điểm 206.41316
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6625 Nyquist (1981 EX41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6625 Nyquist
5886--6625-nyquist-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)