User Tools

Site Tools


5887--6752-ashley-la-gi

Ashley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6752
Tên thay thế 4150 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1858319
Viễn điểm quỹ đạo 2.5758399
Độ lệch tâm 0.0819057
Chu kỳ quỹ đạo 1341.8149456
Độ bất thường trung bình 110.33867
Độ nghiêng quỹ đạo 12.99394
Kinh độ của điểm nút lên 176.82753
Acgumen của cận điểm 288.39342
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6752 Ashley (4150 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6752 Ashley
5887--6752-ashley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)