User Tools

Site Tools


5888--6883-hiuchigatake-la-gi

Hiuchigatake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6883
Tên thay thế 1996 AF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5365828
Viễn điểm quỹ đạo 3.7043422
Độ lệch tâm 0.1871132
Chu kỳ quỹ đạo 2013.3852086
Độ bất thường trung bình 137.10504
Độ nghiêng quỹ đạo 2.00027
Kinh độ của điểm nút lên 79.83445
Acgumen của cận điểm 318.24168
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6883 Hiuchigatake (1996 AF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1996, bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6883 Hiuchigatake
5888--6883-hiuchigatake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)