User Tools

Site Tools


5890--h-th-n-la-gi

Hạ Thôn là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Hạ Thôn có diện tích 16,97 km², dân số năm 1999 là 808 người,[1] mật độ dân số đạt 48 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Hạ Thôn có diện tích 16,97 km², dân số năm 1999 chỉ là 808 người.[2], mật độ dân cư đạt 47,6 người/km².

Xã Hạ Thôn được chia thành các xóm: Kéo Nặm-Kéo Pì, Cốc Sa, Lũng Hoài, Chắm Ché, Rằng Khoen.

Trên địa bàn xã Hạ Thôn có núi Lũng Sung.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
5890--h-th-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)