User Tools

Site Tools


5891--7095-lamettrie-la-gi

Lamettrie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7095
Đặt tên theo Julien Offray de La Mettrie
Tên thay thế 1992 SB22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7177601
Viễn điểm quỹ đạo 3.3817217
Độ lệch tâm 0.1088554
Chu kỳ quỹ đạo 1945.3279626
Độ bất thường trung bình 7.24634
Độ nghiêng quỹ đạo 2.99305
Kinh độ của điểm nút lên 120.25376
Acgumen của cận điểm 197.61883
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

7095 Lamettrie (1992 SB22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7095 Lamettrie
5891--7095-lamettrie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)